Regulamentul campaniei promotionale
“Luna copiiilor la Shanghai”
1-30 iunie 2022

Art. 1. Organizator
Ganbei SRL, persoana juridica romana cu sediul social în Cluj-Napoca, Calea Turzii nr.42, judetul Cluj, având CUI RO 28475646, număr de ordine în Registrul Comerțului J12/1258/2011, reprezentată prin Călin Mureșan, în calitate de Administrator.

Art. 2. Drept de participare
Campania este organizata pe baza prezentului regulament oficial (denumit in continuare “Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti Participantii.
La campania promotionala nu pot participa angajatii, precum si tertii implicati in realizarea si implementarea materialelor dedicate campaniei, precum si a membrilor familiilor acestora pana la gradul al II-lea inclusiv (copii, sot/sotie).

Participarea la Campanie implica acceptarea de catre Participanti a prevederilor prezentului Regulament precum si obligativitatea respectarii integrale a acestora. Prin participarea la prezenta Campanie promotionala, se va considera ca Participantii au citit, inteles si acceptat integral prevederile prezentului Regulament.

Participantii trebuie sa corespunda cerintelor de mai sus, in caz contrar nu vor putea beneficia de avantajele campaniei publicitare.

Regulamentul precum si detaliile Campaniei sunt disponibile oricarui solicitant, in mod gratuit, pe
intreaga durata a Campaniei pe site-ul oficial al Organizatorului (www.restaurantshanghai.ro) si, la cerere, in Restaurantul Shanghai sau pe email pe adresa: contact@restaurantshanghai.ro.

Art. 3. Durata campaniei
Campania promotionala se va desfasura in perioada 1-30.06.2022, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Art. 4. Locul desfasurarii campaniei
Campania promotionala se desfasoara in Restaurantul Shanghai, Calea Turzii 42, Cluj-Napoca, jud. Cluj.

Art. 5. Descrierea campaniei
Pentru a putea beneficia de campania promotionala, parintii insotiti de copii si/sau alti membrii ai familiei, vor veni la Restaurantul Shanghai pentru a servi masa.
Copiii cu varsta de pana in 13 ani (14 ani neimpliniti) vor beneficia de un preparat chinezesc gratuit, cu conditia ca parintii/bunicii /adultii insotitori ai copiilor sa serveasca preparate de mancare din cadrul meniului.
Produsele care pot fi acordate gratuit copiilor, sunt incluse in categoria de “Meniu pentru copii” din meniul restaurantului. Pentru fiecare copil se acorda gratuit un singur tip de preparat.
Numarul maxim de portii gratuite care se poate acorda aceleasi familii este in numar de 4 portii.

Ca sa beneficieze de campanie, parintii/bunicii /adultii insotitori ai copiilor trebuie sa prezinte ospatarilor una din variantele care urmeaza:

  • sa comunice ospatarului codul promotional “Iunie Shanghai 2022”

sau

  • sa prezinte ospatarului spre pastrare unul din tichetele campaniei, din modelele de mai jos

Gratuitatea nu se acorda daca adultii insotitori ai copiilor nu comanda preparate din meniul de mancare al restaurantului.
Prezentul regulament este intocmit in conformitate cu prevederile art. 50 litera c) din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piata, cu modificări şi completări. Regulamentul de participare / desfasurare a Campaniei este disponibil, gratuit, oricarui solicitant pe pagina de internet a Organizatorului si la sediul acestuia de pe Calea Turzii nr.42, Cluj-Napoca.

Daca vreunul din participanti nu este de acord cu prezentul Regulament, acesta va fi automat descalificat si nu se va mai aplica gratuitatea preparatului.

Nu este posibila inlocuirea produsului gratuit cu un premiu alternativ si nu se poate solicita contravaloarea in bani a acestuia.
Orice tentativa de fraudare a regulamentului se sanctioneaza cu excluderea persoanelor suspectate din cadrul campaniei.
Campania promotionala se desfasoara in temeiul prevederilor art. 41 si urmatoarele din O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata.

Art. 6. Conditii de validitate
Participatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
•    sa nu fie angajat al Organizatorului sau al tertilor implicati in realizarea si implementarea materialelor dedicate concursului sau ruda cu acestia, pana la gradul al II-lea de rudenie inclusiv (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).
•    Sa vina sa serveasca masa la Restaurantul Shanghai impreuna cu familia si copilul si sa fie de acord cu participarea la Campania promotionale

Art. 7. GRATUITATI
Gratuitatile pentru copii sunt in numar de 200 de preparate.
Pentru fiecare copil se acorda gratuit un singur tip de preparat. Produsele care pot fi acordate gratuit copiilor, sunt incluse in categoria “Meniu pentru copii” din meniul restaurantului.
Nu este posibila inlocuirea preparatului gratuit cu un alt tip de preparat, din alte categorii ale meniului restaurantului. Gratuitatile se ofera in limita numarului de gratuitati specificate in acest regulament.
In momentul atingerii numarului maxim de 200 de preparate oferite gratuit campania se suspenda.

Art. 8. Litigii
In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente de la sediul Organizatorului.

Art. 9. Prelucrarea si stocarea datelor personale
9.1. Datele cu caracter personal furnizate de catre participanti cu ocazia participarii la campanie, respectiv numele si prenumele, numarul de telefon, informatiile publice din contul de social media sunt utilizate de catre noi exclusiv in scopul indeplinirii obligatiilor si exercitarii drepturilor cuprinse in prezentul Regulament, cum ar fi: realizarea rezervarilor, acordarea gratuitatilor pentru copii, in scopul comunicarii cu dvs., solutionarii oricaror litigii/solicitari. Prelucrarea datelor se efectueaza in temeiul consimtamantului exprimat de catre dvs. prin inscrierea in campania promotionala si prevederile legale in vigoare (de ex. Codul fiscal, legislatia privind protectia drepturilor consumatorilor, Codul civil si Codul de procedura civila). Participarea la campanie prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul participantului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Va puteti retrage oricand consimtamantul, fara costuri, prin transmiterea unui e-mail la adresa mentionata mai jos (art.9.3), caz in care nu veti putea participa la campania promotionala si nu veti putea intra in posesia gartuitatii oferite.

9.2. In vederea realizarii scopurilor mentionate mai sus, pot avea acces la datele dvs. personale furnizorii si colaboratorii nostri de incredere, in temeiul unui angajament contractual privind confidentialitatea si pastrarea in siguranta a acestor date, din urmatoarele categorii: furnizori de servicii (de ex. curierat, contabilitate, mentenanta IT), colaboratori si contractori, auditorii, avocatii si alti consultanti externi. De asemenea, destinatari ai datelor pot fi autoritatile si institutiile publice ale statului.

9.3. In conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, aveti urmatoarele drepturi, pe care le puteti exercita prin transmiterea unei scrisori la adresa sediului social sau pe adresa de e-mail marketing@restaurantshanghai.ro  in atentia departamentului de marketing: dreptul la informare, de acces, interventie, rectificare si portare cu privire la datele pe care ni le furnizati, puteti sa limitati prelucrarea realizata de noi, aveti dreptul la opozitie si chiar sa solicitati stergerea datelor. De asemenea, aveti dreptul sa nu faceti obiectul unei decizii bazate excusiv pe prelucrarea automata si sa formulati o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a datelor cu caracter personal, in cazul in care va simtiti lezat de prelucrarea datelor dvs. personale. In situatia in care prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat pe baza consimtamantului dvs., aveti dreptul de a va retrage oricand consimtamantul, in mod gratuit, pe aceeasi cale prin care v-ati exprimat-o, adica in mediul online, prin transmiterea unui e-mail la adresa mentionata in prezentul capitol. Retragerea consimtamantului face imposibila predare premiului castigat si nu afecteaza legalitatea prelucrarii datelor efectuata inaintea retragerii consimtamantului.

9.4. Nu utilizam datelele dumneavoastra cu caracter personal pentru prelucrare automatizata si nici pentru realizarea de profiluri. Va asiguram ca nu luam niciodata decizii automate cu privire la dumneavoastra.

9.5. Mentionam ca vom pastra datele dvs. personale colectate numai atata timp cat sunt necesare atingerii scopurilor mentionate mai sus ori pentru perioada prevazuta de legislatia in vigoare sau pana la expirarea termenului de prescriptie.

9.6. Pentru mai multe detalii cititi si Politica de confidentialitate afisat pe site-ul www.restaurantshanghai.ro .

Art. 10. Forta majora
Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la campanie, in termen de 5 (cinci) zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

Art. 11.  Diverse
Acest regulament oficial este intocmit de Ganbei SRL si va fi adus la cunostinta publicului, conform legislatiei in vigoare in Romania, fiind disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, incepand cu data de 01.06.2022 pe site-ul organizatorului: www.restaurantshanghai.ro. Totodata, un exemplar al regulamentului poate fi solicitat in scris la punctul de lucru din Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr.42, jud. Cluj sau pe e-mail la adresa marketing@restaurantshanghai.ro.
Participantii nu au posibilitatea primirii contravalorii produselor in bani si nici nu pot solicita modificarea parametrilor campaniei.
Ganbei S.R.L. isi rezerva dreptul de a modifica modul de derulare a promotiei, dreptul de a intrerupe oricand desfasurarea promotiei, precum si dreptul de a modifica si/sau de a schimba si/sau de a completa prezentul Regulament oficial, fara ca participantii sa aiba dreptul la despagubiri.

Cu exceptia cazurilor in care Regulamentul prevede altfel, toate si oricare dintre modificarile Regulamentului vor intra in vigoare numai dupa ce ele sunt afisate la sediul Organizatorului.

In cazul unor erori de tipar sau altfel de erori, Organizatorii si orice alta persoana fizica sau juridica implicata sunt exonerati de orice raspundere.

Ganbei S.R.L.
Data 27.05.2022