Art. 1. Organizator

Ganbei SRL, persoană juridică română cu sediul social în Cluj-Napoca, Calea Turzii nr.42, județul Cluj, având CUI RO 28475646, număr de ordine în Registrul Comerțului J12/1258/2011, reprezentată prin Călin Mureșan, în calitate de Administrator.

 

Art. 2. Drept de participare

Campania este organizată pe baza prezentului regulament oficial (denumit în continuare “Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toți Participanții.

La campania promoțională nu pot participa angajații și terții implicați în realizarea și implementarea materialelor dedicate campaniei.

Participarea la Campanie implică acceptarea de către Participanți a prevederilor prezentului Regulament precum și obligativitatea respectării integrale a acestora. Prin participarea la prezenta Campanie promoțională, se va considera că Participanții au citit, înțeles și acceptat integral prevederile prezentului Regulament.

Participanții trebuie să corespundă cerințelor de mai sus, în caz contrar nu vor putea beneficia de avantajele campaniei publicitare.

Regulamentul precum și detaliile Campaniei sunt disponibile oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a Campaniei pe site-ul oficial al Organizatorului (www.restaurantshanghai.ro) și, la cerere, în Restaurantul Shanghai sau pe email pe adresa: contact@restaurantshanghai.ro.

 

Art. 3. Durata campaniei

Campania promoțională se va desfășura în perioada 04.12.2023-31.12.2024, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

Art. 4. Locul desfășurării campaniei

Campania promoțională se desfășoară în Restaurantul Shanghai, Calea Turzii 42, Cluj-Napoca, jud. Cluj.

 

Art. 5. Descrierea campaniei

Pentru a putea beneficia de campania promoțională, clienții care vin să își sărbătorească ziua de naștere la Restaurant Shanghai, în luna în care s-au născut, vor primi un voucher CADOU, în valoare de 100 lei, pentru o următoare vizită la restaurant.

Mecanismul campaniei:

  1. Clientul vine și își sărbătorește ziua de naștere la Restaurant Shanghai, oricând în cursul lunii în care s-a născut.
  2. Anunță ospătarii la sosirea în restaurant că e ziua lui și vrea să primească Voucherul cadou.
  3. Acesta va completa formularul de înregistrare în campanie, direct pe tableta oferită de ospătar cu acest scop. Ca urmare a înregistrării va primi un email de confirmare pentru a se înscrie la newsletterul aniversar (se va verifica inclusiv folderul de Spam al emailului). Ulterior, în interval de o oră după confirmarea înregistrării (direct pe linkul primit pe email), va primi voucherul în format digital pe adresa de email cu care a confirmat înregistrarea.
  4. Clientul va putea utiliza Voucheul primit cadou pe email, doar într-o următoare vizită la Restaurant, oricând în curs de 30 de zile de la primirea acestuia.
  5. La următoarea vizită la restaurant, clienții care au primit voucherul și vor dori să îl utilizeze trebuie să anunțe ospătarii că doresc să folosească voucherul primit cadou, să îl arate pe telefon colegului și să ofere acestora informațiile obligatorii, pentru a putea fi găsiți în sistem, iar ospatarul să poată valida că voucherul a fost utilizat.

Pentru a-i oferi clientului formularul de înscriere, ospătarul are dreptul să ceară clientului buletinul, pentru a verifica data nașterii acestuia.

Clientul ca să fie sigur că va primi Voucherul Cadou, va fi atent să completeze corect câmpurile din formularul de înregistrare. Erorile la completarea câmpurilor din formularul de înregistare, pot atrage după sine imposibilitatea primirii voucherului cadou.

Voucherul se poate folosi o singură dată, în TERMEN DE 30 DE ZILE după primire, și nu se cumulează cu alte reduceri sau oferte. Nu se aplică la preparatele din categoria Meniul Zilei și Băuturi și nu se poate folosi in zilele de 14 si 24 februarie, 1 si 8 martie. Se poate utiliza doar pentru consumație în cadrul Restaurantului Shanghai, Calea Turzii 42, și nu se aplică pentru comenzi online sau cu ridicare de la locație.

În cazul în care sunt 2 persoane care vin și își sărbătoresc împreună ziua de naștere la restaurant, doar una dintre ele va primi voucherul cadou. Pentru ca și a doua persoană să primească voucherul cadou, aceasta implică încă o vizită la restaurant.

La următoarea vizită la restaurant, clienții care au primit voucherul și vor dori să îl utilizeze trebuie să anunțe ospătarii că doresc să utilizeze voucherul primit cadou, să il arate pe telefon colegului și să ofere acestora câteva informații obligatorii, ca să poată să fie gasiți în sistem.

Prezentul regulament este intocmit in conformitate cu prevederile art. 50 litera c) din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piata, cu modificări şi completări. Regulamentul de participare / desfasurare a Campaniei este disponibil, gratuit, oricarui solicitant pe pagina de internet a Organizatorului, la sediul acestuia de pe Calea Turzii nr.42, Cluj-Napoca sau la o simpla cerere, trimisa pe adresa de email: contact@restaurantshanghai.ro.

Daca vreunul din participanti nu este de acord cu prezentul Regulament, acesta va fi automat descalificat si nu va mai putea primi voucherul cadou.

Nu este posibila inlocuirea voucherului cadou cu un premiu alternativ si nu se poate solicita contravaloarea in bani a acestuia.

Orice tentativa de fraudare a regulamentului se sanctioneaza cu excluderea persoanelor suspectate din cadrul campaniei.

Campania promotionala se desfasoara in temeiul prevederilor art. 41 si urmatoarele din O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata.

 

Art. 6. Conditii de validitate

Participatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

Art. 7. GRATUITATI

Vocherele oferite cadou, au valoarea de 100 lei, pentru fiecare client care vine sa isi sarbatoreasca ziua de nastere la Restaurant Shanghai, in luna in care acesta este nascut.

Pentru fiecare client care indeplineste conditiile de mai sus, specificate in art. 6, se va oferi un singur voucher cadou.

Voucherul se poate utiliza o singura data, la o urmatoare vizita in restaurant, in termen de maximum 30 de zile de la primirea acestuia de catre client. Acesta se poate utiliza pentru achizitionarea de preparate din meniul restaurantului, cu exceptia celor din categoria Meniu zilei si categoria de Bauturi, in valoare de maximum 100 lei.

Pentru cei care vor sa achizitioneze produse cu valoare mai mare de 100 lei, in momentul utilizarii voucherului, vor trebui sa achite diferenta pana la valoarea totala a produselor.

Daca valoarea produselor este mai mica de 100 lei si clientul doreste sa utilizeze voucherul, diferenta de suma pana la valoarea de 100 lei nu se va putea oferi in bani, iar valoarea respectiva va ramane neutilizata.

Restaurantul are dreptul sa suspende campania in orice moment, fara o notificare prealabila.

 

Art. 8. Litigii

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente de la sediul Organizatorului.

 

Art. 9. Prelucrarea si stocarea datelor personale

9.1. Datele cu caracter personal furnizate de catre participanti cu ocazia participarii la campanie, respectiv numele si prenumele, numarul de telefon, data de nastere si adresa de email sunt utilizate de catre noi in scopul indeplinirii obligatiilor si exercitarii drepturilor cuprinse in prezentul Regulament, dar si a transmiterii de comunicari comerciale din partea restaurantului. Prelucrarea datelor se efectueaza in temeiul consimtamantului exprimat de catre dvs. prin inscrierea in campania promotionala si prevederile legale in vigoare (de ex. Codul fiscal, legislatia privind protectia drepturilor consumatorilor, Codul civil si Codul de procedura civila). Participarea la campanie prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul participantului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Va puteti retrage oricand consimtamantul, fara costuri, prin transmiterea unui e-mail la adresa mentionata mai jos (art.9.3), caz in care nu veti mai putea participa la campania promotionala, nu veti putea intra in posesia gratuitatii oferite, dar nici a altor oferte speciale din partea restaurantului.

9.2. In vederea realizarii scopurilor mentionate mai sus, pot avea acces la datele dvs. personale furnizorii si colaboratorii nostri de incredere, in temeiul unui angajament contractual privind confidentialitatea si pastrarea in siguranta a acestor date, din urmatoarele categorii: furnizori de servicii (de ex. curierat, contabilitate, mentenanta IT), colaboratori si contractori, auditorii, avocatii si alti consultanti externi. De asemenea, destinatari ai datelor pot fi autoritatile si institutiile publice ale statului.

9.3. In conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, aveti urmatoarele drepturi, pe care le puteti exercita prin transmiterea unei scrisori la adresa sediului social sau pe adresa de e-mail marketing@restaurantshanghai.ro  in atentia departamentului de marketing: dreptul la informare, de acces, interventie, rectificare si portare cu privire la datele pe care ni le furnizati, puteti sa limitati prelucrarea realizata de noi, aveti dreptul la opozitie si chiar sa solicitati stergerea datelor. De asemenea, aveti dreptul sa nu faceti obiectul unei decizii bazate excusiv pe prelucrarea automata si sa formulati o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a datelor cu caracter personal, in cazul in care va simtiti lezat de prelucrarea datelor dvs. personale. In situatia in care prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat pe baza consimtamantului dvs., aveti dreptul de a va retrage oricand consimtamantul, in mod gratuit, pe aceeasi cale prin care v-ati exprimat-o, adica in mediul online, prin transmiterea unui e-mail la adresa mentionata in prezentul capitol. Retragerea consimtamantului face imposibila primirea gratuitatii mentionate in prezenta campanie si nu afecteaza legalitatea prelucrarii datelor efectuata inaintea retragerii consimtamantului.

9.4. Nu utilizam datelele dumneavoastra cu caracter personal pentru prelucrare automatizata si nici pentru realizarea de profiluri. Va asiguram ca nu luam niciodata decizii automate cu privire la dumneavoastra.

9.5. Mentionam ca vom pastra datele dvs. personale colectate numai atata timp cat sunt necesare atingerii scopurilor mentionate mai sus ori pentru perioada prevazuta de legislatia in vigoare sau pana la expirarea termenului de prescriptie.

9.6. Pentru mai multe detalii cititi si  Politica de confidentialitate afisata pe site-ul www.restaurantshanghai.ro.

 

Art. 10. Forta majora

Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la campanie, in termen de 5 (cinci) zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

 

Art. 11.  Diverse

Acest regulament oficial este intocmit de Ganbei SRL si va fi adus la cunostinta publicului, conform legislatiei in vigoare in Romania, fiind disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, incepand cu data de 06.12.2023 pe site-ul organizatorului: www.restaurantshanghai.ro. Totodata, un exemplar al regulamentului poate fi solicitat in scris la punctul de lucru din Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr.42, jud. Cluj sau pe e-mail la adresa contact@restaurantshanghai.ro.

Participantii nu au posibilitatea primirii contravalorii produselor in bani si nici nu pot solicita modificarea parametrilor campaniei.

Ganbei S.R.L. isi rezerva dreptul de a modifica modul de derulare a promotiei, dreptul de a intrerupe oricand desfasurarea promotiei, precum si dreptul de a modifica si/sau de a schimba si/sau de a completa prezentul Regulament oficial, fara ca participantii sa aiba dreptul la despagubiri.

Cu exceptia cazurilor in care Regulamentul prevede altfel, toate si oricare dintre modificarile Regulamentului vor intra in vigoare numai dupa ce ele sunt afisate la sediul Organizatorului sau pe site-ul acestuia.

In cazul unor erori de tipar sau altfel de erori, Organizatorii si orice alta persoana fizica sau juridica implicata sunt exonerati de orice raspundere.

 

Ganbei S.R.L.

Data 06.12.2023